Potplayer 1.7.20538

Potplayer 1.7.20538

Wise Studio – 19,3MB – Shareware –
ra khỏi 7 phiếu
4 Stars User Rating
Một video và âm thanh máy nghe nhạc, cũng hỗ trợ TV kênh, phụ đề và da.

Tổng quan

Potplayer là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Wise Studio.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.880 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Potplayer là 1.7.20538 , phát hành vào ngày 20/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/12/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.6.48576, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

Potplayer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,3MB.

Người sử dụng của Potplayer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Potplayer!

Cài đặt

người sử dụng 6.880 UpdateStar có Potplayer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Wise Studio
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản